En virussjukdom som drabbar primater och gnagare. Dess kliniska kännetecken hos människa påminner om smittkoppor, med feber, huvudvärk, hosta och smärtande utslag. det orsakas av apkoppsvirus och överförs oftast till människor genom djurbett eller konrtakt med djurblod. risk för smitta från människa till människa är förhållandevis låg, mycket lägre än vid smittkoppor.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer