Allmän benämning på hormonproducerande tumörer härrörande från apud-celler.


Bilder