Onormal förbindelse mellan en artär och en ven.


Bilder