Astmaanfall till följd av fysisk ansträngning. Anfallen är oftast kortvariga och avklingar spontant. Svårighetsgraden av attackerna är ofta beroende av yttre faktorer i samband med ansträngningen. Ina ndning av kall luft, t ex, förvärrar andnöden, medan varm och fuktig luft kan dämpa eller helt förhindra uppkomsten av astmaanfall.


Lämna ett meddelande om 'Astma, ansträngningsutlöst'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer