En störning som kännetecknas av oupphörliga och ofrivilliga, långsamma och slingrande rörelser i framförallt fingrar och händer. Om atetosen uppkommer efter hemiplegi kallas tillståndet posthemiplegis k korea.


Lämna ett meddelande om 'Atetos'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer