Ett syndrom förknippat med skada på ryggmärgen ovanför mellersta torax och kännetecknat av ökad sympatisk reaktion på smärre stimuli, som t ex utvidgad urinblåsa eller ändtarm. Symtomen kan vara högt blodtryck, takykardi, feber, rodnad eller kraftig svettning.


Bilder