En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.


Lämna ett meddelande om 'Babesios'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer