Långsamt fortskridande inflammation i den lösa bindväven mellan njurcellerna. Vanligt förekommande i länderna runt Donau, varav namnet. Orsaken är okänd. Sjukdomen följs av nedsättning av njurfunktion erna.


Lämna ett meddelande om 'Balkan-nefropati'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer