Hinder i urinblåsans hals som försvårar urintömningen.


Lämna ett meddelande om 'Blåshalshinder'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer