Den klassiska hemofilin som beror på brist på faktor viii. det är en ärftlig blodlevringssjukdom, vars kännetecken är benägenhet för ständig blödning.


Lämna ett meddelande om 'Blödarsjuka'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer