Ett livmodersarkom hos äldre kvinnor, vilket består av mer än en typ av mesenkymvävnad, i synnerhet med celler av strimmig muskelvävnad. det har samband med tidigare strålningsexponering av bäckenet hos 20% av patienterna.


Bilder