Snabb ökning av andelen blastceller i blod och benmärg.


Bilder