Infektioner orsakade av protozoer av släktet blastocystis. Av dessa är arten B. hominis den vanligaste och har påvisats i små mängder i feces hos människa. Infektioner är vanligare hos patienter med A IDS eller andra immundefekter. Till symtomen hör buksmärtor, diarre, förstoppning, kräkningar och trötthet.


Bilder