Missbildning eller förändring i ögonvrån med för kort ögonspringa som följd. syn. blefarofimos.


Bilder