Bristande upptag av näringsämnen, särskilt vitamin b12 och folsyra, pga av metabolisk konkurrens från bakterier som frodas i någon del av tunntarmen utan genomströmning. En sådan störning kan uppstå s om en postoperativ komplikation efter en tarmanastomos eller till följd av divertikulit, fistel m m.


Bilder