Skador orsakade av kortvariga högspänningsurladdningar i samband med åskväder. Hjärtstillestånd, koma och andra neurologiska symtom, hjärtmuskelnekros och brännskador i huden är vanliga. Omedelbar behandling av de akuta tillstånden, inkl. hjärt-lungräddning, är nödvändig för överlevnad.


Lämna ett meddelande om 'Blixtolyckor'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer