Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.


Bilder