Nervåkommor hos barn efter blyexponering. det allra vanligaste tecknet på blyförgiftning hos barn är encefalopati som har samband med kroniskt intag av bly och som uppträder mellan ett och tre års ålder. Till kliniska tecken hör beteendeförändringar och följande slöhet, krampanfall, hallucinationer, delirium, ataxi och kräkningar. Förhöjt skalltryck och hjärnödem kan förekomma.


Bilder