Nervstörningar hos vuxna som har samband med akut eller långvarig exponering för bly eller blysalter. det allra vanligaste blyrelaterade neurologiska syndromet hos vuxna utgörs av en polyneuropati som omfattar de motoriska nerverna, vilket kan påverka distala nerver och yttra sig som dropphand, pga radialisneuropati. Andra tecken på kronisk blyexponering är anemi, förstoppning, kolikartad magsmärta, en blåaktig kant på tandköttet, interstitiell njurinflammation och blygikt. I sällsynta fall kan encefalopati förekomma.


Bilder