Skador på nervsystemet pga exponering för blyföreningar. Två kliniskt distinkta mönster förekommer hos barn och vuxna. Hos barn ger blyförgiftning typiskt encefalopati, medan exponering för giftiga halter av bly hos vuxna är förknippad med perifer nervsjukdom.


Lämna ett meddelande om 'Blyförgiftning, nervsystemet'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer