Medfödd sjukdom hos lamm, orsakad av ett virus närbesläktat med bovin virusdiarrèvirus (BVD-virus).


Bilder