Encefalomyelit hos hästar, får och nötkreatur orsakad av bornavirus.


Bilder