En sjukdom orsakad av kraftiga neurotoxiner av protein producerade av clostridium botulinum, vilka stör det presynaptiska frisättandet av acetylkolin vid nerv-muskelförbindelsen. Kliniska tecken är bu ksmärta, kräkningar, akut förlamning (också andningsförlamning), dimsyn och dubbelseende. botulism kan delas in i flera typer (t ex matförgiftning, barnbotulism, sårbotulism m fl).Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer