Ihållande, tilltagande och icke-upphöjd röd fjällighet eller skorpbildning orsakad av ett intradermalt karcinom, som kan vara ett malignt tillstånd. Atypiska skivepitelceller växer till genom hela epi dermis. Utslagen kan uppträda var som helst på hud eller slemhinnor. Den vanligaste orsaken är arsenik(III)-föreningar. Effektiva behandlingsmetoder kan vara frysning, bränning eller elektrokoagulerin g (diatermi).


Lämna ett meddelande om 'Bowens sjukdom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer