Ett syndrom förknippat med skada på halsryggs- eller bröstryggsdelearna av ryggmärgsnerverna och kännetecknat av svaghet i armarna, men med förskoning av benen, och med varierande känselbortfall. Till ståndet är associerat med ischemi, blödning eller nekros i ryggmärgens centrala delar. Kortikospinala trådar till benen blir förskonade tack vare sitt yttre läge i ryggmärgen. Den kliniska bilden kan framkomma i samband med återhämtning efter spinalchock. Störningarna kan vara övergående eller bli permanenta.


Bilder