Sjukdomar i cervikal- och övre bröstryggrötterna, nervstammarna, nervsträngarna och de perifera nervkomponenterna tillhörande armnervnätet. Kliniska symtom omfattar smärta, parestesi, muskelsvaghet oc h nedsatt känsel (hypestesi) i armen. Dessa tillstånd kan bero på trauma (inkl. förlossningsskador), toraxapertursyndrom, tumörer, nervinflammation, strålningsterapi m m.


Lämna ett meddelande om 'Brakialplexusneuropatier'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer