Ett bristtillstånd orsakat av för lite c-vitamin i födan. Typiska symtom är sjukdomskänsla, trötthet och svaghet. I ett framskridet stadium av sjukdommen kan blödningar uppstå i leder, muskler och und erhudsvävnad. Hos små barn som ensidigt ges komjölk kan bristen på c-vitamin leda till skörbjugg, ett tillstånd som även är vanligt hos alkoholmissbrukare.


Lämna ett meddelande om 'C-vitaminbrist'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer