virussjukdomar orsakade av caliciviridae. Dessa inkluderar hepatit e, vesikulärt svinexantem, akuta luftvägsinfektioner hos kattdjur, kaninblödarsjuka och enstaka fall av mag-tarminfektion hos människ a.


Lämna ett meddelande om 'Caliciviridaeinfektioner'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer