Ett odontogent fibrom, vars celler utvecklats till cementoblaster och som till största delen består av cement.


Bilder