Infektionssjukdomar i hjärnan, ryggmärgen och hjärnhinnorna. dna-virusinfektioner, rna-virusinfektioner, bakterieinfektioner, mykoplasmainfektioner, spiroketinfektioner, svampinfektioner, protozoinfek tioner, maskinfektioner och prioninfektioner kan drabba centrala nervsystemet primärt eller som en sekundär process.


Lämna ett meddelande om 'Centrala nervsystemets infektioner'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer