Ett onormalt andningsmönster, med omväxlande perioder av apne och djup, snabb andning. Cykeln börjar med en långsamt stigande andningsrytm som kulminerar med djupa, snabba andetag, för att sedan överg å i en period av andningsuppehåll. Apnen varar 5-30 sekunder, och andningscykeln upprepas i intervall om 45 sekunder till tre minuter.


Bilder