Medfödd missbildning i form av ett perforerat muskulärt membran i (vänstra) förmaket, som delar förmaket i en övre och en nedre kammare, så att hjärtat synes ha tre förmak.


Lämna ett meddelande om 'Cor triatriatum'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer