En växtfamilj (kornellväxter) inom ordningen Cornales och klassen Magnoliopsida som utgör en icke enhetlig grupp trädartade prydnadsväxter. Vissa botaniker räknar medlemmar av nyssaceae till denna familj.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer