En fästingburen infektionssjukdom hos idisslare orsakad av rickettsiaarten Cowdria ruminantium. Smittämnet överförs av fästingar av släktet Amblyomma.


Bilder