Hjärtdefekt med sådant atrioventrikulärt förhållande att varje kammare tycks vara beläget på motsatta sidan av tillhörande förmak.


Bilder