Förlust av kalcium i skelett och tänder. bakterier kan orsaka dekalcificering av tänder. Hög ålder kan spela roll för förlust av kalcium, likaså sjukdomar som t ex reumatoid artrit.


Bilder