Skiljande av huvudet från kroppen hos djur eller människa.


Bilder