Ett akut förvirringstillstånd till följd av abstinens eller minskad alkoholkonsumtion. hallucinationer, takykardi, förhöjt blodtryck, rastlöshet och sömnlöshet är karaktäristiska symtom. Obehandlat kan tillståndet bli livshotande.


Lämna ett meddelande om 'Delirium tremens'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer