Infektioner orsakade av deltaretrovirusarterna HTLV eller BLV. Hit hör bl a human t-cellsleukemi/humant t-cellslymfom.


Lämna ett meddelande om 'Deltaretrovirusinfektioner'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer