Dentin som bildas av normal pulpa sedan rotspetsen färdigutvecklats.


Bilder