En tydligt ärftlig dentinmissbildning, med tillsynes normalt dentin i kronan, men med pulpaobliteration, felaktig rotutveckling och tendens till perifer sårbildning utan uppenbar orsak.


Bilder