Ett autosomalt dominant sjukdomstillstånd under tandutvecklingen, som kännetecknas av opalisering av dentinet, vilket leder till missfärgning av tänderna, från mörkt blåaktig till brunaktig färgton. Dentinet utvecklas dåligt, med onormalt låg mineralhalt; pulpakanalen är utplånad, men emaljen är normal. Tänderna slits ofta fort ned till korta, bruna tandstumpar.


Bilder