Ett sällsynt syndrom, kännetecknat av urogenitala missbildningar, pseudohermafroditism och wilms tumör (nefroblastom).


Bilder