En förhållandevis vanlig följd av skallskada orsakad av trubbigt föremål, kännetecknad av utbredda axonbristningar i hjärnan.


Bilder