Växtsläkte med stärkelserika, ätliga rotknölar, vild jams(rot), en typ av sötpotatis (D. batatas el. ipomoea batatas). Plantorna odlas både som prydnadsväxt och som födoväxt, ibland även som medicinalväxt (bl a för växtens kramplösande egenskaper). De kan innehålla giftet dioskorin, som dock bryts ned vid kokning.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer