inflammation i en ryggradsdisk, vilket kan leda till diskerosion. Tills nyligen definierades diskit som en icke-bakteriell, aseptisk process (dvs en kemisk reaction). Nya studier visar dock att infektion kan vara initiatorn, men kanske inte promotorn, i de flesta fall av diskit. Diskinflammation har kunnat diagnosticeras hos patienter efter diskografi, myelografi, lumbalpunktion, paravertebralinjektion och epiduralanestesi. diskit till följd av kemonukleolys (isynnerhet med kymopapain) beror enligt vissa på en kemisk reaktion och enligt andra på tillförsel av mikroorganismer.


Lämna ett meddelande om 'Diskit'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer