Ofullständig omkastning (transposition) av de stora kärlen, där såväl aortan som lungartären utgår från höger hjärtkammare. Tillståndet är ofta förknippat med kammarseptumdefekt.


Bilder