En receptiv synafasi som uppkommit genom förlust, trots full synförmåga, av tidigare förmåga att uppfatta innebörden av skrivna ord. Störningen kan bero på infarkt i den bakre hjärnartären eller på andra hjärnsjukdomar.


Lämna ett meddelande om 'Dyslexi, förvärvad'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer