Medfödd felplacering av ögonlinsen pga defekt zonulabildning.


Bilder