En Ephemerovirusinfektion hos nötkreatur orsakad av befv (bovine ephemeral fever virus). Sjukdomen kännetecknas av andningsbesvär, ökad sekretion från öron och hals, tårbildning, ledsmärtor, skakningar och stelhet.


Lämna ett meddelande om 'Efemeralfeber'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer